Eeskirjad ja juhendid

Õppetööd reguleerivad õigusaktid on leitavad EELK Usuteaduse Instituudi kodulehelt.