Lõputööd

Lõputööd TTA-s

I lend 1998


Kalle Gaston Kohtumistelk preestritekirjutise telgikontseptsiooni kujundajana.
Anu Haamer Abielumetafoor Hoosea raamatus
Siimon Haamer Mihklipäev - sügisene pööripäevapüha ja ohvripäev
Kaie Hlusova Tahtekasvatus
Kaja Karo Sellel valgel jõulupuhtal teel (Eesti jõululuule eesti ajas)
Merle Kollom diplomikontsert 13.06.98 Äksi kirikus
Kalmar Kurs Kiriku ja riigi vahekord Eesti Vabariigis 1934-1940
Marina Merilai Surmaprobleemid Eesti rahvausundis
Piret Pensa Karl Kaupsi Tartu periood 1924-1938
Heido Pärtel Seitsmenda Päeva Adventistide koguduste kujunemislugu
Ülle Laus Saaremaa vennastekoguduse ajalugu 1724-1938
Maie Ilumets Erivajadustega laps peres kriisiteooria valgusel
Teno Ilves Asera eksiilieelses Palestiinas

 

II lend 1999


Ly Brikkel Kuningas Joosija usu-uude
Jaanus Klaas Issanda kujunemine Iisraeli Jumalaks
Merilin Susi Ülemlaulu eksegees
Andrei Sõtsov Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku Saare- ja Muhumaa praostkond 1847-1917. Halduskorraldus ja preesterkond.

 

III lend 2000


Ülle Lanto Ain Kalmus alias Evald Mänd - kirjanik ja vaimulik
Saima Sellak EELK Tartu Peetri koguduse kroonika 1869-1940
Tarmo Linnas Qumrani osaduskond, Vana ja Uue Testamendi vaheline kogudus
Eneli Värnik Puberteediealise õpilase probleemid

 

IV lend 2001


Killu Teras Päästmis- ja lunastusküsimusest Vanas Testamendis
Kai Vahter Laste ristimine Eesti rahva usundis
Katrin Kuljus 'Mu elulugu on mu laulud' - A.Haava vaimuliku luuletajana
Aire Kuusk Jõuluõled jõulukambris
Eva Vumba Karistamisest kasvatuses ja Piiblis
Kristjan Valge Setude usu- ja vaimuelu muutused 1920-1940
Marge Raun Johannese evangeeliumi probleeme

 

 V lend 2002


Andrea Pajuniit EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse pühapäevakool 1988-2000
Linda Olmaru Paastumisõpetuste muutumine ajas eelkristlikust perioodist tänapäevani
Priit Tutt Nelipühiliikumise ajalugu Eestis 1900-2000
Triin Päärde Rudolf Tobias kui vaimulik eesti helilooja
Reeli Reinaus Traditsioonilise rahvameditsiiniesindajast New Age'I tervendajani: tänapäeva Eesti rahvaravijad New Age'I ja paranähtusi käsitleva ajakirjanduse valgusel
Marge Liivamägi Kõrgemal on minu kodu:ülevaade M.Heibergi vaimulikust pärandist
Marek Roots Eestikeelsed suured jutlusekogud aastani 1907 (Näidetega Rudolf Kallase ja Jakob Hurda suure nädala jutlustest)
Pille Sääsk Jeesus - ainus tee Isa juurde

 

VI lend 2003


Hiie-Jaanika Seppius Sumerid kahejõemaal
Pirjo Roots Ristimärk Eesti rahvaluules ja usundis
Eveli Strauss Eestipärane laulatuskombestik

 

VII lend 2004


Veelika Jõgi Priiusulised Saaremaal 19.-20. sajandil. Lisa: Saaremaa priiusulise Vassili Lõbusa lühibiograafia.
Juhendaja: Riho Saard
Maie Lüüs Pierre Teilhard dé Chardini kristoloogia põhijooni.
Juhendaja: Heikki Silvet
Daisy Mugu Kaks pead padjal, neli reit voodis. Kuidas jõuti selle tulemuseni?.
Juhendaja: Eenok Haamer

 

VIII lend 2005


Ethel Kings Assisi Franciscuse loodusmüstika kristliku loodusteoloogia taustal.
Juhendaja: Riho Saard
Annely Suits Kristlik mõttelaad Ain Kaalepi ja Hando Runneli luules.
Juhendaja: Lehte Sööt-Hainsalu
Katrin Trükmann Surmaga seotud uskumustest ja tavadest eesti rahvakultuuris.
Juhendaja: Piret Õunapuu
Kristin Leht Teismeliste noorukite probleemse ja õigusvastase käitumise seos sotsiaalse elukeskkonnaga.
Juhendaja: Mervi Rodima
Raili Uus Ligimesearmastuse käsitlus religioosses eetikas kristluse ja budismi näitel.
Juhendaja: Jaanus Noormägi

 

IX lend 2006


Andra Jõras Lapsevanemate ootused lasteasutuse kasvatustööle ja suhtumine religiooniõpetusse 
Juhendaja: Marika Säre
Kristi Jürma Kalju Koguduse ajakiri Kalju Sõnum 
Juhendaja: Tõnu Kallas
Kätlin Kaldaru Alfa-kursus Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu eestikeelsetes kogudustes 
Juhendaja: Einike Pilli
Margit Luiga Teadjanaine, nurganaine ja sünnitus Eesti sünnikombestikus 
Juhendaja: Mare Kõiva
Anne Märtson Hingehoidja roll erivajadusega lapse perekonna aitamiseks 
Juhendaja: Mervi Rodima
Karin Ottenson Eesti riigi valmisolek noorsootöö teostamiseks Eesti rahvusvähemuste seas Eesti Ingerisoomlaste Seltsi näitel 
Juhendaja: Mervi Rodima
Jaanika Palm Pühapäevakoolide tegevuse sisu nelja pühapäevakooli näitel 
Juhendaja: Mervi Rodima
Pille-Riin Pihelgas Erinevate õppeainete õpetajate mõju õpilaste usulistele seisukohtadele 
Juhendaja: Anu Rentel
Piret Põldre Religiooniteemad Delfi kommentaarikeskuses aastatel 2000-2004 
Juhendaja: Jaanus Noormägi
Arne Reimand Tekst abielukoorile eelärkamisaegses Lõuna-Eesti vennastekoguduses 
Juhendaja: Urmas Petti
Evelin Rätsep Uskumused läbi ristipuude traditsiooni Põlva kihelkonna Sanksaare ristimetsa näitel 
Juhendaja: Marju Torp-Kõivupuu
Ragne Talv Vanemaealistele meelelahutust ja emotsionaalset tuge pakkuvad meediumid. 
Juhendaja: Sulev Uus
Tuuli Võsa Noorte huvi religiooniga seotud teemade vastu: religiooniõpetuse tundides esitatud küsimuste põhjal 
Juhendaja: Liina Kilemit
Teele-Triin Õunmaa Eesti Evangeelne Luterlik Kirik aastatel 1954-1966 
Juhendaja: Riho Altnurme
Monika Veskimägi Kannatuste teema Osvald Tärgi jutlustes 
Juhendaja: Ain Riistan

 

X lend 2007


Jaanika Mathiesen Kaks leiba ja küünal keskel. Ristiusu olemus jõuludes pere ja tema karja näitel
Merili Mänd Tartu päevakeskuste efektiivsus
Merje Mänd Tartu Teoloogia Akadeemia kodulehekülje arendus
Urmas Paju Jumalakujutlus: eesti vanaduspensionäride jumalakujutluse võrdlus
Tauno Toompuu Kristliku laste- ja noortetöö eesmärgid luterlikus kontekstis
Marge Rootsmann Inimõigused noorsootöötajate tõlgendusel

 

XI lend 2008


Sille Pärn Katsikul käimine ning sellega seotud uskumised ja tavad Eesti rahvakultuuris
Kairi Normak Ühislaulu areng Eesti EKB Koguduste Liidus XXI sajandi alguses
Moonika Laanemägi Usuõpetustundides kasutatavad aktiivõppe meetodid Tartu Katoliku Kooli näitel
Velli Eiche Eestlaste identiteedi, omakultuuri, keele ning religioossuse kajastamine Andrus Kivirähki teoses "Mees, kes teadis ussisõnu"
Marina Merilai (mag.) Ajalehe Eesti Kirik 2007. aasta 1. kvartali numbrite õigekeelsus
Karin Ottenson (mag.) Eestlaste kui vähemusrahvaste kogukonna noorsootöö Riias

 

XII lend 2009


Teele-Triin Niinemäe (mag) Tartu Teoloogia Akadeemia asutamislugu ja tegevusaastad kuni 2008
Olavi Ilumets (mag) Religiooni mõju kinnipeetavatele Tartu vangla näitel
Killu Teras (mag) Päästmisest Vanas ja Uues Testamendis ning selle käsitlemisest religiooniõpetuses
Liis Pall Avatud noortekeskuse vajalikkusest Puhja alevikus
Meeli Kaldvee Kaassõltuvus kui hingehoidlik probleem. Võimalused kaassõltlase aitamisel

 

XIII lend 2010


Angelika Rähn   Eestikeelne kristlik trükiajakirjandus Eestis aastatel 1989-2004
Marju Altmäe Lohusuu valla noorsootöö vaadatuna läbi Lohusuu huvikeskuse

 

XIV lend 2011


Evi Eedla Hingehoidja hingehoid
Katrin Kikerpill Usu osatähtsus noorte elus ja nende kogudusest lahkumise põhjused Tartu Kristliku Risttee koguduse näitel
Arvet Ollino Kristlik usutunnistus 2009-2010 Postimehe, Maalehe ja Eesti Ekspressi valgusel
Piia Veersalu Hingehoid, üks võimalusi töös teismelistega

 

XV lend 2012


Monika Kruuse Jõulude temaatika kajastamine eestikeelses lastekirjanduses 1945-1991
Andrus Mõttus Vaimulike edukus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku näitel
Kalle Rebane Damaskuse kirja "Manitsuste" osa (MS A 1-8) ja algkristluse seostest
Meelis Saal Mõiste "patt" tähendus ning selle kasutamine ajakirjanduses Postimehe 2009. aastakäigu kirjutiste alusel
Marge Tasur Noorsootöö kajastused maakonnalehes Saarte Hääl

 

XVI lend 2013


Raili Hollo Noor puudega lapse peres. Kuidas kogeb end noor kasvades koos raske või sügava puudega õe või vennaga.
Karin Härm Arstide, õdede ja hooldajate teadmised, arvamused ning ettekujutused hingehoiust ja selle rollist ravitöös AS Järvamaa haigla personali näitel
Virge Kuris Kristlik haridus Eesti ühiskonnas ja lastevanemate eelistustes
Ljudmilla Lust Hingehoid kui võimalus eakate üksilduse leevendamisel ühe Eesti hooldekodu näitel
Aivo Prükk Meie Isa Palve eestikeelsetest tõlgetest
Sandra Rump Hingehoid Eesti hospiitsides
Ethel Toomingas Kogemusnõustamise kui hingehoiutöö vajadused ja võimalused SA TÜK Lastekliiniku näitel
Amalie Viinalass Seksikaubanduse ohvri taastumisprotsess
Anneli Vilbaste Psalmilaulmine Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudustes
Reet Väär Alkoholism hingehoidliku probleemina