Missioon

Meie missioon

 

Teoloogial põhineva väga hea humanitaarkõrghariduse andmine.

TTA õppekavade koostamisel on lähtutud Eesti ajaloolis-kultuurilisest tagapõhjast, teoloogiaõpingute traditsioonidest ning kaasaja ühiskonna vajadustest. Lisaks teoloogilistele distsipliinide sisalduvad õppekavas üldharivad ained erinevatest valdkondadest: psühholoogia, filosoofia, keeled, estica, kultuurilugu, stilistika jt.

Eetiliste väärtuste propageerimine.

Johtuvalt eesti ühiskonnas valitsevast identiteedikriisist ning eetilisest vaakumist peab TTA oluliseks inimeste koolitamist, kes omavad elutervet eetilist maailmapilti ning on suutelised seda propageerima, samas omavad kainet analüüsivõimet ning tahtejõudu olla omanäoline.

Sallivuse ja tasakaalu loomine Eesti ühiskonnas.

TTAs õpivad inimesed erinevatest konfessioonidest ja ühiskonnakihtidest, mis loob sallivuse õhustiku ning kujundab ka üliõpilaste ellusuhtumist. Olles avatud ka erivajadustega inimestele, luuakse oma väike edasipüüdlik osa ühiskonnast, kus teoreetikuid ja praktikuid koolitatakse aladel, mille järele on Eesti ühiskonnas vajadus.

Pakkuda ühiskonnale asjatundjaid,

nii teoreetikuid kui praktikuid, aladel, mille järele on ühiskonnas vajadus: hingehoid, kristliku suunitlusega noorsootöö ja meedia, vaimulik ning kooli eetika- ja religiooniõpetuse õpetaja.