Konverents

Salvestuste lehelt on võimalik vaadata konverentsi ettekannete videosalvestusi.
 

15. veebruaril 2013 kl 10-17 Tartu Pauluse kiriku krüptisaalis (Riia 27) toimuval TTA 20. aastapäeva konverentsil “Konfessionaalseid käsitlusi hingehoiust” avavad erinevate kirikute esindajad hingehoiu temaatikat oma konfessiooni eripäradest lähtuvalt.

 
Esindatud on järgmised kirikud:
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
Eesti Metodisti Kirik
Rooma-Katoliku Kiriku Eesti Apostellik Administratuur
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit
 
Konverentsipäeva lõpetuseks toimub kõigi ettekandjate osavõtul paneeldiskussioon, leidmaks ühisosa erinevate konfessioonide hingehoidlikus praktikas.

Oodatud on kõik huvilised ning osavõtt on tasuta. Palume osalemissoovist hiljemalt 8. veebruariks teada anda telefonil 742 0958 või e-kirjaga info@teoloogia.ee. Võimalus lõunat süüa maksumusega 3 eurot. Tasuda saab kohapeal, kuid registreerumisel tuleb soovist teada anda.

Kel ei ole võimalik ise kohale tulla saab selle lehe kaudu kuulata konverentsi audioülekannet internetist. Paigaldame siia vastava lingi. Hiljem on võimalik ettekandeid ka järelkuulata ja -vaadata. 
 
 
Konverentsi päevakava
10.00-10.30     Registreerumine ja hommikukohv
10.30-11.00     Konverentsi avamine: TTA asutaja ja rektor Eenok Haamer, tervitused
11.00-11.25     Osadusgrupp kui hingehoiu vorm metodistlikus traditsioonis
                          MA Meeli Tankler, Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari rektor ja praktilise teoloogia lektor
11.25-11.50     Hingehoid adventkuulutuse kõrval
                          Olavi Laur, Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu pastor
11.50-12.10     Kohvipaus
12.10-12.35     Mõningaid aspekte luterlikust hingehoiust
                          Mag Theol Naatan Haamer, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulik, TartuTeoloogia Akadeemia hingehoiu õppejõud, TÜ Kliinikumi hingehoidja
12.35-13.00     Hingehoiu põhijooned katoliku kirikus
                          Isa Miguel Arata, Rooma-Katoliku Kiriku Eesti Apostelliku Administratuuri Tartu koguduse preester
13.00-14.00     Lõuna
14.00-14.25     Hingehoiu kogemusi EEKBK Liidus
                          Dr Theol Peeter Roosimaa, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu pastor, Kõrgema Usuteadusliku Seminari Uue Testamendi õppejõud
14.25-14.50     Hingehoiu põhijooned õigeusu kirikus
                          Preester Tihhon Tammes, Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku sinodi sekretär
14.50-15.10     Kohvipaus
15.10-15.40     Tartu Teoloogia Akadeemia olemus ja tähendus
                          Mag Theol Heikki Silvet, Tartu Teoloogia Akadeemia süstemaatilise teoloogia õppejõud
                          Tarmo Linnas, Tartu Teoloogia Akadeemia vilistlane, EELK vaimulik
                          Bob Nordvall, pastor, Ida-Euroopa Missionivõrgustik (USA)
15.40-16.50     Paneeldiskussioon: Erinevate konfessioonide ühisosa hingehoidlikus praktikas
16.50-17.00     Lõpetamine
 
 
Oleme väga tänulikud, kui leiate võimaluse toetada TTA 20. aastapäeva korraldamist, tehes annetuse Tartu Teoloogia Akadeemia arveldusarvele 1120140865 Swedbankis!