Konverentsi videosalvestused

TTA 20. aastapäeva konverents "Konfessionaalseid käsitlusi hingehoiust" 15.02.2013
 
Avasõnad
Siimon Haamer, TTA õppeprorektor
Eenok Haamer, TTA asutaja ja rektor


Tervitused
Meeli Tankler, EMK Teoloogilise Seminari rektor
Margus Kask, EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor

 
Osadusgrupp kui hingehoiu vorm metodistlikus traditsioonis
MA Meeli Tankler, Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari rektor ja praktilise teoloogia lektor

 
Hingehoid adventkuulutuse kõrval
Olavi Laur, Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu pastor

 
Mõningaid aspekte luterlikust hingehoiust
Mag Theol Naatan Haamer, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulik, Tartu Teoloogia Akadeemia hingehoiu õppejõud, TÜ Kliinikumi hingehoidja

 
Hingehoiu põhijooned katoliku kirikus
Isa Miguel Arata, Rooma-Katoliku Kiriku Eesti Apostelliku Administratuuri Tartu koguduse preester

 
Hingehoiu kogemusi EEKBK Liidus
Dr Theol Peeter Roosimaa, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu pastor, Kõrgema Usuteadusliku Seminari Uue Testamendi õppejõud

 
Hingehoiu põhijooned õigeusu kirikus
Preester Tihhon Tammes, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku sinodi sekretär


Tartu Teoloogia Akadeemia olemusest ja tähendusest
Mag Theol Heikki Silvet, TTA süstemaatilise teoloogia õppejõud

 
Tartu Teoloogia Akadeemia olemusest ja tähendusest
Tarmo Linnas, TTA vilistlane, EELK vaimulik


Tartu Teoloogia Akadeemia olemusest ja tähendusest
Bob Nordvall, pastor, Ida-Euroopa Missionivõrgustik (USA)

 
Paneeldiskussioon kõigi ettekandjate osavõtul