Akrediteerimine

Tartu Teoloogia Akadeemia läbis 2011. aasta sügisel üleminekuhindamise ning sai selle tulemusel tähtajalise õiguse kuni 30. juunini 2013 usuteaduse õppekavagrupis rakenduskõrgharidusõppe läbiviimiseks ning vastavate diplomite väljastamiseks. Kordushindamist me enam ei taotlenud, sest liitusime 1. juulist 2013 EELK Usuteaduse Instituudiga. 2014. aasta kevadel saavutasime ühiselt tähtajatu õppe läbiviimise õiguse.

Täpsem info Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri teostatud üleminekuhindamise tulemustest on leitav vastavast andmebaasist