Sisseastumisinfo

Tartu Teoloogia Akadeemia liitub 1. juulil 2013 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudiga. Käesoleva aasta augustis võtab TTA üliõpilasi vastu Usuteaduse Instituudi teoloogia rakenduskõrgharidusõppe õppekavale hingehoiu erialale, mis on välja töötatud kahe kooli koostöös. Seega saavad TTA sisseastumiskatsed positiivselt sooritanud immatrikuleeritud Usuteaduse Instituudi üliõpilasteks.
 
Tartu Teoloogia Akadeemia jääb ka pärast liitumist tegutsema Tartusse Usuteaduse Instituudi osakonnana, keskendudes hingehoidjate koolitamisele, milles on meil juba 20-aastane kogemus.
 
Kahe kooli koostöö, mis saab õppetöös alguse juba sel sügisel, annab kindlasti paindlikumad võimalused hingehoiu eriala omandamiseks ka Põhja-Eesti inimestele, sest 102 EAP mahus teoloogia üldõppe osa on võimalik sooritada nii Tallinnas kui Tartus.
 
Teoloogia rakenduskõrgharidusõpe hingehoiu erialal kestab 3 aastat ja õppe maht on 180 ainepunkti. Õpe toimub nädal kuni kaks kestvate sessioonidena (esmaspäevast reedeni) kord kuus. Õppeaastas on 10 sessiooni. 
 
Vastuvõtukatsed toimuvad 21. ja 22. augustil 2012 Tartu Teoloogia Akadeemias aadressil Ujula 1a.
 
Õppeteenustasu on 1408 EUR, Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute soovitusega üliõpilastele kehtib õppeteenustasu soodustus 25% (1056 EUR) ja EELK soovitusega üliõpilastele 50% (704 EUR). Õppeteenustasu on võimalik tasuda 4. osas.
 
Sisseastumiskatsetele registreerumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
1) avaldus (vabas vormis);
2) gümnaasiumi (keskkooli) või teise taseme kutsehariduse lõputunnistus;
3) elulookirjeldus;
4) kolm fotot (3x4 cm);
5) passi või ID-kaardi koopia;
6) EELK või EKN liikmeskiriku vaimuliku kirjalik soovitus (võimaldab taotleda soodushinnaga õppekohta).
 
Dokumentide vastuvõtt 6.-17. augustini. Dokumendid võib saata postiga TTA aadressil või digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressile info@teoloogia.ee. 
 
Sisseastumiseksamiteks on essee ja vestlus.
 

 

EELK Usuteaduse Instituudi sisseastumiskatsete info.