Täiendkoolitus

Tartu Teoloogia Akadeemia on aastaid korraldanud erinevaid täiendkoolitusi, kuid viimasel ajal oleme keskendunud peamiselt hingehoiu temaatikat käsitletavatele kursustele. Alates EELK Usuteaduse Instituudiga liitumisest 1. juulil 2013. aastal korraldame koolitusi peamiselt Usuteadus Instituudi täiendusõppe osakonna kaudu. 

 

EELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia
korraldab koostöös EELK Tartu Pauluse kogudusega
inglise keele kursuse
 
17.-21. augustini 2015 E-N kl 15-19 ja R kl 13-17
Pauluse kiriku tiibhoones aadressil Riia 27
 
Tartu Teoloogia Akadeemia on suvist keelekursust korraldanud juba 2006. aastast ning viiendat korda toimub see koostöös Pauluse kogudusega. Kursusel pakume meeldivat ja pingevaba õhkkonda keele õppimiseks ning ka palveosaduseks.
Läbiviijateks on kümme kristlast Ameerika Ühendriikidest, kes jagavad lisaks keeletarkusele ka oma usukogemusi.
 
Kes saavad osaleda?
  • Vanusepiirangut ei ole ning samuti ei oma tähtsust keeleoskuse tase, sest osalejad jagatakse kolme rühma vastavalt tasemele ja algajatele on abiks tõlk.
  • Osaleda saavad samuti lapsed alates 6 eluaastast ning ka noored. Neile on koostatud eakohane õppeprogramm.
See on hea võimalus…
…õppida viiel päeval intensiivselt inglise keelt vabas ja lõbusas õhkkonnas ning väikestes gruppides;
…õppida inglise kõnekeelt ameeriklastelt;
…õppida paremini Piiblit tundma.
Osavõtt on tasuta. Oodatud on kõik, kel soov end inglise keeles täiendada!
 
Registreerumine soovitavalt 14. augustiks Tartu Teoloogia Akadeemia telefonil 742 0958 (alates 3. augustist) või e-kirjaga info@teoloogia.ee. Samuti saab registreeruda Pauluse koguduse kantseleis telefonil 742 0258 või e-kirjaga tartu.pauluse@eelk.ee.